เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมากสุดในปี 2567

เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมากสุดในปี 2567

เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมมากสุดในปี 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นอันดับ 1 ดูเลยมีมหาวิทยาลัยไหนติดอันดับบ้าง

วันที่ 22 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมในประเทศไทยปี 2567 “Unirank Top Universities in Thailand 2024 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม (July edition)

โดยในปี 2024 มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ 20 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. มหาวิทยาลัยบูรพา
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 19. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 20. มหาวิทยาลัยแม่โจ้