กัมพูชา จ่อยื่น สงกรานต์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักข่าวซินหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ แขมร์ไทม์ สื่อกัมพูชา รายงานว่า นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเน็ต ได้ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกหลายรายการ

โดยหนึ่งในนั้นคือเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งกัมพูชาได้เคยใช้ชื่อว่าเทศกาล โจนทนัม ชเมย ก่อนจะเปลี่ยนชื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่กัมพูชายื่นสู่ยูเนสโก ประกอบไปด้วย สงกรานต์กัมพูชา / กรอมา ผ้าพันคอทอแบบดั้งเดิม / และ ประเพณีการแต่งงานแบบเขมร โดย 3 รายการนี้จะยื่นขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ส่วนอีก 7 รายการจะยื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ได้แก่ อดีตเรือนจำเอ็ม-13 / พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสเลง / ศุนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจืองแอ๊ก / วัดบันทายฉมาร์ อันเป็น สถานที่ตั้งอังกอาร์เบอเรย และพนมฎา / โบราณสถานภูเขาพนมอุดง / ปราสาทพรรขรรค์กำปงสวาย / วัดเบ็งเมเลีย และอุทยานเทือกเขาพนมกุเลน

นายฮุน มาเน็ต กล่าวว่า เราจะเสนอรายชื่อเหลานี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก เพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเราได้รับการยอมรับ และอนุรักษ์ในระดับสากล