สิ้นแล้ว หลวงปู่ภา ลูกศิษย์แห่อาลัย สิริอายุมงคล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ลูกศิษย์เศร้า อาลัยพระครูวิบูลภารกิตติ์ (หลวงปู่ภา อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดตาขัน หมู่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สิริอายุ 90 ปี 69 พรรษา น.ธ.เอก สมณศักดิ์ พ.ศ.2515 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในพระราชทินนามที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์” พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์ พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอกที่ “พระครูวิบูลภารกิตติ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาขัน เจ้าอาวาสวัดตาขัน สถานะเดิม ชื่อ ภา นามสกุล สุขมหา เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2473 บิดาชื่อคุณพ่อจ๋วน มารดาชื่อคุณแม่ขาบ สุขมหา บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อุปสมบท วัน 3 5น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2495 วัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พระอุปชฌาย์ พระครูสุจิต วิชชากร วัดบ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการนิมิต ถาวโร วัดหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการรอง วัดชะวึก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง

วิทยะฐานะ พ.ศ. 2487 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ.2502 สอบได้นักธรรมเอก วัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ.2551 รับถวายปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การศึกษาพิเศษ คืออบรม พระธรรมทูตสายที่ 7 พ.ศ.2508 ความชำนาญคือ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การก่อสร้างงาน งานด้านการปกครอง พ.ศ. 2501 เป็นพระกรรมวาจาจาย์ พ.ศ.2502 เป็นเจ้าอาวาสวัดตาขัน พ.ศ. 2504 เป็นเจ้าคณะตำบลตาขัน พ.ศ.2521 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2554 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาขัน