สาวไทยลองแล้ว ทฤษฎี “เปิดแอร์ 27 องศา + เปิดพัดลม” ผลลัพธ์คาดไม่ถึง

สาวไทยลองแล้ว ทฤษฎี “เปิดแอร์ 27 องศา + เปิดพัดลม” หลังผุดวิธีประหยัดค่าไฟในช่วงหน้าร้อน ผลลัพธ์ที่ได้ ทำคาดไม่ถึงจริงๆ