บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินคงเหลือ e-Money รอบสุดท้าย 24 พ.ค. 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด บัตรคนจน (โครงการเก่า) โอนเงินคงเหลือ e-Money รอบสุดท้ายวันนี้ 24 พ.ค. 2567 เช็กขั้นตอนตรวจสอบวงเงินคงเหลือ e-Money

เช็กเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน (โครงการเก่า) หลังจากที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินคงเหลือ e-Money รอบสุดท้าย 24 พ.ค. 2567บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินคงเหลือ e-Money รอบสุดท้าย 24 พ.ค. 2567

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงิน e-Money ขั้นตอนโอนเงินคงเหลือ

กรมบัญชีกลาง จะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง คือ เริ่มโอนวันแรกวันที่ 23 พ.ค. 2567 ส่วนรอบสุดท้ายคือวันนี้ (24 พ.ค. 2567)

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต จะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ ที่สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 23 พ.ค. 2567 และ 24 พ.ค. 2567

2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 พร้อมผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567 จะทําการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23 พ.ค. 2567 และ 24 พ.ค. 2567

กรมบัญชีกลาง โอนเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money ใครได้วันไหนบ้าง?

  • ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 0-4 โอนเงินคืนเข้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
  • ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 5-9 โอนเงินคืนเข้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

วิธีตรวจสอบเงิน e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

  • ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่) 
  • หลังจากนั้นคลิกไปที่หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม”
  • กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • ถัดจากนั้นกดที่คลิก “ตรวจสอบ”
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินคงเหลือ e-Money รอบสุดท้าย 24 พ.ค. 2567