สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง “3 ราศี” ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เปิดดวง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา อาจถูกจิกกัด แซะ ตาลุกเป็นไฟก็มีให้เห็นเพราะอาจสำเร็จข้ามหน้าข้ามตาคนอื่น

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ขอเตือนเลย 3 ราศีช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา สปอร์ตไลท์ส่องสว่างจ้า ความสำเร็จอาจไปข้ามหน้าข้ามตาจนมีคนแซะ ตาลุกเป็นไฟ การงานอยู่ในจุดแห่งการก้าวหน้าได้ดิบได้ดี ได้รับโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต มีราศีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลย

 

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉาสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

3 ราศีช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา ได้แก่

ราศีธนู 16 ธันวาคม – 14 มกราคม
ราศีกันย์ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม
ราศีเมษ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ดวงด้านการงานอยู่ในจุดแห่งการก้าวหน้าได้ดิบได้ดี ได้รับโอกาสใหม่ ๆ สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง โปรโมทสู่จุดที่ดีขึ้น อาจไปข้ามหน้าข้ามตาคนบางกลุ่มที่ไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น การถูกจิกกัด แซะ ตาลุกเป็นไฟ มีให้เห็น

 

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉาสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ราศีกันย์ เป็นราศีที่ 6 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม

ราศีเมษ เป็นราศีแรกตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม

 

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉาสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

 

ขอบคุณ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา