วันนี้ เวลา 18.32 น. – 23.00 น. ฤกษ์ดี เปิดวิธีล้างซวยด้วยตัวเอง ชีวิตติดขัดหมดไป สิ่งดีเข้ามาแทน

จากกรณี อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล ได้เผยฤกษ์ดีในการล้างซวยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวันที่ 21 เมษายน 2567 ซึ่งวิธีการมีดังนี้

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

วิธีล้างซวยด้วยตัวเอง

วัน-เวลา ที่ดีในการทำพิธี

วันที่ 21 เมษายน 2567

เวลา 18.32 น. – 23.00 น.

การทำพิธี ล้างซวยด้วยตัวเอง

นำน้ำใส่ขัน หรือภาชนะ ตั้งเทียน (เทียนสีใดก็ได้) ในขันเหมือนในรูป ถ้ามีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ได้รับการปลุกเสกแล้วใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร

เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน…..และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ นำไปอาบในห้องน้ำ เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน)