เปิดลัคนาราศี ดวงพุ่งทะยาน 21 เมษายนวันเกิดเมือง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ตรงกับวันเกิดเมือง ครบรอบ 242 ปี สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ วันสถาปนากรุงเทพมหานครฯ ภูมิทักษาจรปีเปลี่ยน 4 ลัคนา ดวงพุ่งทะยาน ดังนี้ ดวงชะตาเมือง ปี ๒๕๖๗

วันเกิดเมือง 21 เมษายนของทุกปี ภูมิทักษาจรปีจะเปลี่ยน เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเมืองและประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วยตามอำนาจแห่งดาวพระเคราะห์..

ตั้งแต่ 21 เมษายน 2567 ถึง 20 เมษายน 2568 ดาวพฤหัส(๕) พ้นจากกาลกิณีเป็นมนตรีจร ดวงเมืองจะแจ่มจรัส คณะรัฐบาลบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร่งหารายได้เข้าประเทศ ทั้งด้านเกษตรกรรม การส่งออก และการท่องเที่ยว สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขกว่าปีที่ผ่านมา ลัคนาพฤษภ เมษ กรกฎ และพิจิก

เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ดวงชะตาของคนทั้ง 4 ลัคนานี้จะพุ่งทะยาน คว้าโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก่อนใคร.. หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง งานออนไลน์และงานต่างประเทศโดดเด่น ผู้ใหญ่สนับสนุนให้เจริญรุ่งเรือง