เตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพ

เตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เตือนอากาศร้อนจัด บางพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส เตรียมพร้อมรับมือและระวังสุขภาพ

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาคระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เตือนฝนฟ้าคะนองถึงสิ้นเดือน แต่สัปดาห์หน้าอุณหภูมิสูง อากาศร้อนบางพื้นที่อากาศร้อนทะลุ 42 องศาเซลเซียส ขอให้เตรียมรับมือ ระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน

 

เตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพเตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพ

คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2567

 

เตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพเตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพ

 

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยตลอดช่วง โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 40 องศาเซลเซียส

ส่วนโดยในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 – 41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 40 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 28 – 31 มี.ค. 67 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 3 เม.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 28 – 30 มี.ค. 67 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย. 67 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

 

เตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพเตือนอากาศ 7 วัน ร้อนระอุทะลุปรอท อุณหภูมิพุ่งสูงสุด 42 องศา ระวังสุขภาพ