ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา “เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์”

“ชุมชนยั่งยืน” วันนี้พามาติดตามเรื่องราวการจัดการขยะผ่านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากความคิดเด็กอายุเพียง 20 ปี ที่ได้ชื่อว่า “เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์” นวัตกรรมสุดเจ๋งลำที่ 19 ของโลก ที่ล่าสุดจอดประจำการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในกิจกรรม ตลอดจนผู้บริหารภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor 019) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor)”  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โลกทั้งโลกเชื่อมกันด้วยสายน้ำ แต่สายน้ำก็นำพาขยะไปได้ด้วย หากเราไม่จัดการขยะที่ต้นทาง สุดท้ายขยะก็จะกองอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางในมหาสมุทร สำหรับเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการเก็บขยะเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในอีก 2 ด้าน  คือ

 1. แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกัน เพราะไม่มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ ทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่นในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. เป็นเครื่องเตือนใจว่าขยะทุกชิ้นมีเจ้าของ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย

กรุงเทพมหานครขอขอบคุณที่เลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ติดตั้งของเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor 019) และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ กทม.จะร่วมมือกับทุกคนในการทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป

 

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกจากแผ่นดินลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ลำที่ 19 ของโลก (Interceptor 019) ในวันนี้  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการบริหารจัดการขยะพลาสติกลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะการแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะเกิดความยั่งยืนได้

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"
ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

สำหรับโครงการความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทย และองค์กร The Ocean Cleanup ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนกรุงเทพมหานคร สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อีโคมารีน จำกัด บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) โคคา-โคล่า และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์" โดยทำการติดตั้งเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์หรือเครื่อง Interceptor ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนโครงการฯ ด้วยการดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ Interceptor 019 ดักจับได้ เพื่อนำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และกำจัดขยะประเภทอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

ในส่วนของเครื่อง Interceptor นั้น คิดค้นโดยองค์กร The Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินการด้านการจัดการขยะในทะเลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

การทำงานของ เครื่อง Interceptor จะประกอบด้วย

 • แผงทุ่นลอยน้ำที่โยงติดกับโรงเก็บขยะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแพเรือที่ทอดสมออยู่ในแม่น้ำ
 • ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์
 • ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม
 • เป็นเครื่องดักขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล
 • สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000 – 100,000 ชิ้น
 • ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ในแม่น้ำ 15 สายของโลกที่จะมีนวัตกรรมดังกล่าวมาปฏิบัติการ
ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

สำหรับการดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่การปฏิบัติงานตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โดยจะจัดเก็บทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำและกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นประจำทุกวัน

อีกทั้งยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาเป็นพิเศษบริเวณสถานที่สำคัญ ๆ อาทิ หน้าวัดอรุณราชวราราม ท่าน้ำศิริราช เป็นต้น ซึ่งวัชพืชและขยะที่จัดเก็บได้จะนำไปขึ้นที่ท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ปากคลองบางกอกน้อย (ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์) ใต้สะพานพุทธ (คลองโอ่งอ่าง) และใต้สะพานพระราม 9 (ฝั่งพระนคร) จากนั้นจะนำวัชพืชและขยะไปกำจัดที่สถานีกำจัดมูลฝอยหนองแขม

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"

สำหรับเจ้าของผลงานคิดค้นเรือลำนี้ คือ Boyan Slat  วัยรุ่นในช่วงอายุ 20ปี เป็นนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการชาวเนเธอร์แลนด์ อดีตนักศึกษาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เขาเป็น CEO ของ The Ocean Cleanup  องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลกไปติดตามผลงานกันได้ ในเพจ  Boyan Slat

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์" เรือเก็บขยะลำนี้ ใช้ Solar power และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000-100,000 ชิ้น

 

ผลงานเด็กอายุ 20 ปี พัฒนา "เรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์"