ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.พ.67

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.พ.67

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.พ.67 อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์(Shell) เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.67) ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 35.99 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 36.18 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.95 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 45.84 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.34 บาทต่อลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.67) ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 S EVOราคา 35.99 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 35.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 37.95 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.67) ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ‘เชลล์’

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.68 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร