การไฟฟ้า เผย วิธีการจ่ายเงินสนับสนุน ส่วนลดค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค. – ส.ค. 2567

วิธีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567

วิธีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง PEA ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567

วิธีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการโดยตรง โดย ผู้ได้รับสิทธิ์ฯ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน จากเดิมผู้มีบัตรฯ ต้องสำรองจ่ายค่าบริการไปก่อน (รัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้มีบัตรฯ)

(ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท โดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเหมือนโครงการเดิม) *หากเกิน 315 บาท ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระค่าไฟฟ้าปกติเต็มจำนวน

 

กระทรวงการคลัง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียน โดยลงทะเบียนให้สำเร็จก่อนสิ้นเดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าครั้งแรกตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียน 1-30 เม.ย. 67 ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย. 67

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง PEA Website , Live chat, Facebook Inbox และ 1129 PEA Contact Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้า เผย วิธีการจ่ายเงินสนับสนุน ส่วนลดค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค. - ส.ค. 2567การไฟฟ้า เผย วิธีการจ่ายเงินสนับสนุน ส่วนลดค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค. – ส.ค. 2567