ไขข้อสงสัยทะเบียนรถขึ้นต้น TC กับ QC ต่างกันตรงไหน

ป้ายทะเบียนรถยนต์นอกจากจะมีหลายสีเพื่อบอกประเภทการใช้งานของรถแล้ว ยังมีป้ายอีกประเภทหนึ่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นตัวหนังสือไทยแบบที่เห็นกันทั่วไป หลายคนที่เห็นอาจแปลกใจ เมื่อเห็นป้ายที่มีตัวอักษรนำหน้าขึ้นต้นด้วย TC หรือ QC จะเป็นป้ายทะเบียนประเภทไหน? ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ? สินมั่นคง มาดูคำตอบให้คลายสงสัยกัน

ป้ายทะเบียน TC เป็นป้ายสำหรับรถต้นแบบของค่ายรถต่างๆ ที่ต้องนำออกมาขับเพื่อทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ก่อนผลิตจริง จึงจำเป็นต้องมีป้ายทะเบียนเฉพาะ เพื่อให้แยกรถทดสอบเหล่านี้ออกจากรถของประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

ป้ายทะเบียนรถ TC ทั้งป้ายสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สำหรับรถยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และอัดรอยนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

รถจักรยานยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

ป้ายทะเบียนรถ QC หมายความว่าอะไร

ป้ายทะเบียนรถที่ใช้อักษร QC ซึ่งออกมาด้วยวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือเพื่อแยกออกจากรถของประชาชน แต่กลุ่ม QC จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นแล้ว อยู่ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนจะเหมือนป้าย TC ทุกอย่าง แค่เปลี่ยนอักษรเป็น QC เท่านั้นเอง

ดังนั้น การใช้รถทดสอบบนท้องถนน ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถด้านละหนึ่งแผ่น รถจักรยานยนต์ติดไว้ที่ด้านท้ายรถ และต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ โดยผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น รวมถึงต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายในระหว่างใช้รถเพื่อการทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณี

ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก

เรียบเรียง สยามนิวส์