วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำ

ฤกษ์ดี 22 พ.ค. นี้ ตรงกับวันพระใหญ่ สายมูห้ามพลาด ทำได้ด้วยตัวเอง มีคำแนะนำให้ด้วย แนะนำโดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ บทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีอีกหนึ่งวิธีแก้ คือ การล้างซวย ล้างอาถรรพ์ ด้วยตนเอง สายมูห้ามพลาด สิ่งที่ติดขัด จะหมดสิ้นไป วิญญาณที่เกาะติดท่าน ก็จะมลายหายสิ้นไป สิ่งดีๆ ทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่ตัวท่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นี้ เวลา 05.19 น. 17.59 น.

 

วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำวันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำ

ฤกษ์ดี 22 พ.ค. นี้ แนะนำโดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย ด้วยตนเอง วันที่ 22 พ.ย. 2567 ในห้วงวันเวลาดังกล่าวในข้างต้น ให้ท่าน นำน้ำใส่ขันหรือภาชนะ ตั้งเทียนในขันเหมือนในรูป ถ้ามีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวัณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่างๆ ที่ได้รับการปลุกเสกแล้วใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร

 

วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำวันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำ

วันพระใหญ่ 22 พ.ค. นี้ สายมูห้ามพลาด มีคำแนะนำ

เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

  • โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ
  • ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา
  • เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
  • ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา
  • อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
  • วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

 

 

  • ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
  • จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
  • ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

 

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน…..และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ  อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ แล้วนำไปอาบ ในห้องน้ำ เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก(นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน)  หลังจากทำพิธีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอให้ตั้งใจ ตั้งสติ แล้วทำ รับรอง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

 

ฤกษ์ดี สุทธิธรรม 22 พ ค 67 สายมู ห้าม พลาดฤกษ์ดี สุทธิธรรม 22 พ ค 67 สายมู ห้าม พลาด

 

หมายเหตุ เทียนสีไหนก็ได้ ภาชนะจะเป็นขันเป็นถ้วยชามได้ทั้งหมด เหรียญพระอะไรก็ได้ เน้นเหรียญท้าวเวสสุวัณก่อนถ้ามี ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ อนุญาตให้แชร์ แต่ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต จากอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

 

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร