เจตนารมณ์ยังคงอยู่ พยาบาลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิต

เชิดชูเกียรติ พยาบาลสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะต่อลมหายใจช่วย 5 ชีวิต ตามเจตนารมณ์แม้จากไปไม่มีวันกลับ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2567 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ได้โพสต์ไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ นางสาวนลินทิพย์ แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะต่อลมหายใจช่วย 5 ชีวิต ตามเจตนารมณ์แม้จากไปไม่มีวันกลับ

 

 

 

เจตนารมณ์ยังคงอยู่ พยาบาลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิตเจตนารมณ์ยังคงอยู่ พยาบาลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิต

โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า “โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ แด่ พว.นลินทิพย์ แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลห้องตรวจโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ พว.นลินทิพย์ แซ่ลี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบ จนได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมาโดยตลอด

 

เจตนารมณ์ยังคงอยู่ พยาบาลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิตเจตนารมณ์ยังคงอยู่ พยาบาลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต บริจาคอวัยวะช่วย 5 ชีวิต

การจากลาอย่างไม่มีวันกลับ แต่เจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้คนยังคงอยู่ กุศลจากผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้รับ โดยได้บริจาคหัวใจ, ไต 2 ข้าง, ม้าม และหลอดเลือดดำอุ้งเชิงกราน ต่อลมหายใจอีก 5 ชีวิต

ในเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2567 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติ ขอกุศลแห่งบุญในครั้งนี้ ส่งดวงวิญญาณสู่สัมปรายภพ พวกเราระลึกถึงความดีงามและความเสียสละตลอดไป”

 

ขอบคุณ FB : โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.