ពត៏មានអន្តរជាតិ – Page 58 – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020

ពត៏មានអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ៖ នៅរយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រមូលចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាជាតិចំនួន៦,០១៣.២០ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណជា ១,៥០៣.២៩លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញានេះ។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «សរុបក្នុងរយៈពេល០៨ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករបានចំនួន ៦,០១៣.២០ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា១,៥០៣.២៩... Read More