ពត៏មានសង្គមជាតិ – Page 4 – isharetoday
Mon. May 25th, 2020

ពត៏មានសង្គមជាតិ

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៖ ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រះសង្ឃមួយក្រុមបានមានការលះបង់យ៉ាងធំធេងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការ ការពារព្រៃឈើគឺ សហគមន៍សង្ឃរុក្ខវន័ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនិងនេះដែរគេបានសង្កេតឃើញថាមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលកំពុងក៏សាងអំពើរល្អជូនជនរួមជាតិ គឺការពារសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការរក្សារទុកសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្មែរយើង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះដែរកិច្ចការព្រះសង្ឃទាំងអស់គឺនៅលើភ្នំ ឆ្ងាយពីជនបទ ដូច្នេះព្រះសង្ឃទាំងអស់កំពុងតែខ្វះចង្ហាន់ ព្រះសង្ឃកំពុងខ្វះថវិកាក៏សាងសាលា ព្រះសង្ឃកំពុងខ្វះថ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងការពារសុវត្ថិភាពជាច្រើនសម្រាប់ចូលក្នុងព្រៃនាពេលយប់ ដូចរូបភាពដែលឃើញ ស្រាប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានបងប្អូនណា... Read More
កន្លងទៅប្រិយមិត្តធ្លាប់បានដឹងខ្លះរូចមកហើយថា ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌ក្រហមអាចបត់ស្ដាំបាន ប្រសិនបើគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខ ។ ចុះស្តុបក្រហមមួយចំនួន ហេតុអ្វីពេលបត់ទៅនគរបាលចរាចរណ៍នៅតែផាកពិន័យ? ហេតុផលគឺដូចខាងក្រោមនេះ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណៈជន អ្នកប្រេីប្រាស់ផ្លូវ ជ្រាបថាភ្លេីងស្តុបមាន ពីរ ប្រភេទ គឺៈ(ភ្លេីងក្រហមគ្មានសញ្ញាព្រួញ និង ភ្លេីង ក្រហមមានសញាព្រួញ )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១/ភ្លេីងក្រហម គ្មានសញ្ញា... Read More
នារីម្នាក់បានប្ដឹងសមត្ថកិច្ច ក្រោយខ្លួនបាត់រថយន្ត កាលពីវេលា ម៉ោង៨និង១៥នាទីយប់ ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុចមុខផ្ទះ បណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិស្ទឹង ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជនរងគ្រោះ មានឈ្មោះ ដាង សុវណ្ណារី... Read More
ភ្នំពេញ​ ៖​ ដោយមេីលឃេីញថា​បុគ្គល​ភិក្ខុ​ ឡុង​ ចន្ថា​ ពុំបានអនុវត្តនូវកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការលាចាកសិក្ខាបទ​ ហេីយថែម​ទាំងបានរំលោ ភលើកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន​ដែលបានធ្វើជាមួយសាលាគណខេត្ត ក្នុងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តខុសវិន័យក្នុងអតីតកាលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទេីបនៅថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០នេះ​ គណៈសង្ឃនាយក​ នន្ទ​ ង៉ែត​ បា​នសម្រេចប្រគេនមកព្រះមេគណទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត​ ចំណាត់​ការ​បន្តលើ​អធិការណ៍ភិក្ខុ... Read More
រតនៈគិរី​៖ ក្រោយ​ពី​ស្ថានភាព​កូ​វី​ដ​-១៩ នៅ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ធូរស្បើយ​ច្រើន​ក្រោយ​ពី​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ទាំង ១២២​នាក់​ត្រូវ​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​និង​ចេញពី​មន្ទីរពេទ្យ​អស់នោះ គេ​កត់សម្គាល់​ឃើញ​ថា បងប្អូន​ខ្មែរ​យើង​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​តាម​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​នានា​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ផង​ដែរ ទឹកដី​ខេត្ត​រតនៈគីរី​ដែល​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​តំបន់​កំសាន្ត​បែប​ធម្មជាតិ ទឹកធ្លាក់​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​និង​តំបន់​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ព្រៃ ក៏​មិន​រំលង​ពី​ក្រសែភ្នែក​អ្នកទេសចរ​នោះ​ទេ ។ ប្រាកដ​ណាស់ ពេល​ទៅ​ដល់​ខេត្ត​រតនៈគីរី បើសិនជា​លោក​អ្នក​មិន​បាន​ភ្លក់​នូវ​រសជាតិ​មុខម្ហូប​បងប្អូន​ជនជាតិ​ដើម​នៅ​តំបន់​នោះ គឺ​ប្រៀប​ដូច​ជា​លោក​អ្នក​មិន​បាន​ទៅ​ដល់​ខេត្ត​រតនៈគីរី​អ​ញ្ចឹ​ង ។ ដូច្នេះ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​ម្ហូប​ក្នុងស្រុក​ដែល​មាន​រសជាតិ​ប្លែក​នៅ​ពេល​អ្នក​ទៅ​ដល់​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល... Read More
អង្គការ​-​សង្គម​ស៊ីវិល​១៣២​ស្ថាប័ន​នៅ​កម្ពុជា រួមគ្នា​ស្នើសុំ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល ទម្លាក់ចោល​ការចោទប្រកាន់​ចេញពី​អ្នកសារព័ត៌មាន​ពីររូប ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ គឺ​លោក សុខ ឧ​ត្ត​ម និង លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី រួមទាំង​សុំ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការ​ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ​លើ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត ដែល​មិន​ស្ថិត​ក្នុងការ​ឃុំឃាំង​។ តាមរយៈ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម ដែល​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០ ក្រុម​អង្គការ​-​សង្គម​ស៊ីវិល បង្ហាញ​ក្តីសង្ឃឹម​យ៉ាង​មុតមាំ​ថា... Read More
តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យដឹងថា ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្កការយូណេស្កូ (UNESCO) ក្រសួងបានរៀបចំផលិតវីដេអូបង្រៀន​សម្រាប់​កម្មវិធី​សមមូល​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​តាម​អ៊ីនធឺណិត និង​កម្មវិធី​អក្ខរកម្ម​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មវិធី​បង្រៀន​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ តាម​បណ្ដាញ​ Facebook, YouTube និង​វេទិកា​សិក្សា​តាម​អេឡិចត្រូនិក ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖... Read More
រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា​នឹង​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ហើយ​រង​ឥទ្ធិពល​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ដល់​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​ខាង​មុខ​នេះ ។ នេះ បើ​តាម​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ។ យោង​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​ធនធានទឹក​ចេញផ្សាយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ឧសភា ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ធាតុអាកាស (​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០... Read More
យោងទៅតាមការបញ្ជាក់ថ្មីៗនេះ របស់ក្រសួងសាធារណការ បានឲ្យដឹងថា ឯកសារដែលពលរដ្ឋត្រូវមានដើម្បីដាក់ពាក្យប្រលងយកបណ្ណបើកបរគឺត្រូវមានឯកសារដូចខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ :::ដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឡងយកបណ្ណបើកបរបានបងប្អូនយើងត្រូវមានឯកសារ៖ *១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ *២. លិខិតបញ្ជាក់កាយសម្បទា(អាចធ្វើនៅទីតាំងផ្ទាល់ ឬនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល) *៣. រូបថត ៤x៦ ផ្ទៃពណ៌ស ៣សន្លឹក(ថតនៅទីតាំងផ្ទាល់) (*៤. និងលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាពីសាលាង្រៀនបើកបរ ក្នុងករណីប្រឡងបណ្ណប្រភេទ... Read More
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយពីមានការលើកឡើងពីលោកខាន់ សុវណ្ណ ទាក់ទងទៅនឹងសំណេរថា«ចាត់ការផ្សឹកលោកសង្ឃដែលកំពុងពេញកម្លាំងក្រោមអាយុ៥៦ឆ្នាំចោលឱ្យអោយអស់» លោកពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា និងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ លោក ខាន់ សុវណ្ណ ចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះ ដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាទង្វើដែលជាន់ឈ្លីដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក ពេជ្រ ស្រស់បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា« ជាតិ... Read More