ក្តុកក្តួលណាស់! ម្តាយចិញ្ចឹម ដែលរើសទារិកា ចេញពីគំនរសំរាម ថ្លែងទំាងទឹកភ្នែកថា “ថ្វីត្បិតពេលនេះខ្ញុំមិនសូវមានថវិកា តែខ្ញុំសន្យាថែគាត់ឲ្យបានល្អ………ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល ដែលគាត់នៅក្នុងថង់សម្រាម ទំាងគាត់នៅមានជីវិត…” (មានវីដេអូ) – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020