ក្តៅៗ! លោកពេជ្រ ស្រស់ ស្នើឲ្យដោះលែងលោក រ៉ុង ឈុន និងថាការចាប់ខ្លួននេះប្រៀបដូចផ្តល់កាដូ ឲ្យវៀតណាម និងធ្វើឲ្យខ្មែរ កាន់តែបែកបាក់ – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020