សំណាងមែន! ជនជាតិវៀតណាម ៣៨នាក់ ត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរទទួលធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្រោយអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនឲ្យចូលស្រុកវិញ… – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020