ក្តៅៗ! ប៉ូលិសអាមេរិក​៥៧នាក់បានសុំឈប់ពីការងារ ក្រោយពីមិត្តរួមក្រុមត្រូវគេដកតំណែង​ដោយអយុត្តិធម៌​ – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020