ក្តៅៗ! ក្រសួងការបរទេស​ថា ការ​បោះតង់​​៣១​កន្លែង​របស់​វៀតណាម នៅ​តំបន់​មិនទាន់​កំណត់​ច្បាស់លាស់ ជា​ការ​រំលោភ​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ព្រំដែន​នានា – isharetoday
Mon. Aug 3rd, 2020