ដោយសារ​តែ​ការ​រាតត្បាត​ពី​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩! កីឡាដ្ឋាន​មួយ​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​​ក្លាយជា​សួន​បន្លែ​អ្នក​ភូមិ – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020