អាណិតណាស់ ម្ចាស់ចង់បោកខ្លួន! បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាម្នាក់ ត្រូវចោរលួចទាំងរថយន្ត បាត់ទាំងឯកសារទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្មានសល់ – isharetoday
Fri. May 29th, 2020