​ជន​បរទេស​ម្នាក់​​ ​យក​ទឹក​មាត់​ផ្តិត​លើ​លុយ ទុក​ចោល​លើ​ទូ​ atm ក្រោយមកត្រូវសមត្ថកិច្ច​ឃាត់​ខ្លួន – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020