មន្ត្រីគេស្រលាញ់រាស្រ្តណាស់! ទាំងប្រធានាធិបតី និងរដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហ​បុរី ប្រកាសមិន​យក​បៀវត្ស​១​ខែ ដើម្បី​រួមទុក្ខ​ជាមួយ​អ្នករងគ្រោះ COVID-19 – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020