ច្បាស់ការហើយ! ក្រសួងសុខាភិបាល ថាករណីបុរសជនជាតិចិន ដេកស្លាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុព្រឹកមិញនេះ មិនមែនដោយសារជំងឺវីរុសកូរ៉ូំណាទេ – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020