អុញ គ្រាន់តែពិនិត្យឃើញមានវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងខ្លួន អនុរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលអ៊ឺរ៉ង់និយាយទាំងក្តុកក្តួលថា៖ “ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមច្រើនបន្តជីវិតលើលោកនេះទៀតឡើយ” – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020