ទីបំផុត EBA លទ្ធផលចេញមកហើយ! កម្ពុជានឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង១ពាន់លានអឺរ៉ូ រៀងរាល់ឆ្នាំ ពេលសហ​ភាព​អឺរ៉ុបសម្រេច​ដក​ការ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​ខ្លះដែលភាគច្រើនជាសម្លៀក​បំពាក់ – isharetoday
Mon. May 25th, 2020